🌟کد تخفیف میخای !!! تا 50% کد تخفیف !!!

نرخ پرش یا بانس ریت

نرخ پرش (Bounce rate) چیست؟

نرخ پرش یا Bounce rate چیست؟ نرخ پرش را می‌توان یکی از مهم‌ترین و البته درک‌نشده‌ترین معیار‌ها در سیستم رتبه‌بندی گوگل در نظر گرفت این[…]