کد تخفیف میخای !!! شانست رو امتحان کن !

گردونه شانس
AMP چیست
عملکرد amp, amp

AMP چیست؟ AMP یا Accelerated Mobile Pages ، یک ساختار بهینه سازی شده صفحات HTML برای تلفن‌های هوشمند است که گوگل آن را در اوایل سال ۲۰۱۶[…]