🌟 جدیدترین نسخه ربات اینستاگرام نینجاگرام💖 منتشر شد !!!

Accelerated Mobile Pages

عملکرد amp, amp

AMP چیست؟ AMP یا Accelerated Mobile Pages ، یک ساختار بهینه سازی شده صفحات HTML برای تلفن‌های هوشمند است که گوگل آن را در اوایل سال ۲۰۱۶[…]