کد تخفیف میخای !!! شانست رو امتحان کن !

گردونه شانس
فریم ورک AMP
عملکرد amp, amp

AMP چیست؟ AMP یا Accelerated Mobile Pages ، یک ساختار بهینه سازی شده صفحات HTML برای تلفن‌های هوشمند است که گوگل آن را در اوایل سال ۲۰۱۶[…]