🌟 جدیدترین نسخه ربات اینستاگرام نینجاگرام💖 منتشر شد !!!

فایل robot.txt چیست؟

فایل robot.txt چیست؟ فایل robot.txtیک فایل متنی است که توسط آن وب مسترها، ربات های جستجو را راهنمایی می کنند که چگونه وب سایت آنها[…]