تاثیرنرخ خروج از سایت برسئو

Bounce Rate چیست؟ نرخ خروج از سایت، ضریب بازگشت، درصد خروج یا نرخ پرش  معانی است که به Bounce Rate  اطلاق می‌شود؛ و زمانی به[…]

با این شماره تماس بگیرید 09915041040