کد تخفیف میخای !!! شانست رو امتحان کن !

گردونه شانس
ایجاد breadcrumbs در سایت
بردکرامب یا Breadcrumbs

بردکرامب یا Breadcrumbs چیست؟ Bread crumb که در فارسی به معنی دنبال کردن خرده نان است شامل یکسری لینک هدایتگر در سایت یا نرم افزار[…]